Waarom Lekker Wyn? Why Lekker Wyn?

*English version below*

“The wine connection”, “Wild wine”, “Elephant wines”en “Time for wine”, het zijn maar enkele van de vele namen die opdoken tijdens brainstorm sessies. Elke dag werd het lijstje met ideeën langer en kiezen kan zo moeilijk zijn! Gelukkig had ik mijn vrienden nog – dacht ik toch. Die zouden mij wel eenduidig advies geven. Maar in de plaats kreeg ik alleen maar meer (goede) mogelijkheden! Ik herinner me “Shosholooza wines”, “Elifant” etc.

Uiteindelijk werd het dus “Lekker Wyn”. Een speelse naam met een duidelijke link naar Zuid Afrika.
Het woordje 'Wyn' is simpelweg de schrijfwijze van 'wijn' in het Afrikaans. Wijn is een van mijn grote passies en ik ben nog elke dag gefascineerd hoe de smaak van wijn afhangt van zo veel verschillende factoren!
'Lekker' is dan weer een enorm populair woord dat door Zuid-Afrikanen wordt gebruikt in vele betekeneisen van tof/mooi/lekker. Van “We had a lekker day” tot “lekker braai”.
Ik vind het ook zo'n leuk woord omdat het de gemoedelijkheid uitstraalt van de Zuid-Afrikanen en van momenten van gezellig samenzijn.

Naast een mooie naamkeuze betekent “lekker” ook veel als filosofie voor mijn onderneming. Een wijnzaak starten bovenop 3000 andere wijnhandelaren in België is niet het meest geniale business plan ooit geschreven... Maar dit is nu eenmaal waar ik zin in heb en dit ga ik dan ook gewoon doen uit plezier en omdat dit “lekker” is!
Tijdens mijn laatste 4,5 jaar bij een multinational miste ik namelijk een stuk voldoening en creativiteit in de job. Ook was met moeilijk genieten in vrije uren omdat de vele emails bleven naspoken. Met Lekker Wyn wordt dit nu anders en kan ik al mijn passie en creativiteit kwijt!

Ik hoop hierbij het gevoel van rust, passie en gemoedelijkheid te kunnen delen door wijnen aan te bieden die echt wel bijzonder zijn! Stuk voor stuk pure wijnen die ik heb leren kennen tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika in 2017 en allemaal getest en goedgekeurd door mijn lokale kennissen (bedankt Jenna – wijnmaakster in spe, bedankt Raymond – Cape wine master en ontzettend bedankt aan het team van Simonsig!). Ook hoop ik dat dit niet alleen een avontuur wordt voor mij, maar ook een avontuur voor vrienden en mede-wijnliefhebbers. Een “Lekker Wyn” samen beleven is namelijk nog zo veel leuker!

Why Lekker Wyn?

“The wine connection”, “Wild wine”, “Elephant wines” and “Time for wine”; those are just a few of the names that popped op during brainstorm sessions. Every day the list of ideas grew and choosing can seem impossible! It's a good thing my friends can help -I thought. They would surely give me sound advice? But I got even more (great) possibilities instead! I remember "Shosholooza wines" and "Elifant", amongst others.

In the end I opted for "Lekker Wyn". A playful name with a clear link to South Africa. 'Wyn' is just the way they write the word 'wine' there. This wonderful beverage made from grapes is one of my passions and I'm still fascinated every day how it's flavor depends on so many different factors. 'Lekker' is a very popular word in South Africa and is used in many different ways. It can mean fun/beautiful/tasty; ranging from 'we had a lekker day' to 'lekker braai' (nice barbecue). I love the word because it captures the easygoingness of the South-Africans and the moments of relaxing together.

Apart from a pretty name, "lekker' also means a lot as a philosophy for my business. Starting a winery on top of the 3000 wine retailers in Belgium might not be the most brilliant business plan ever written... But I'll just do it anyway, for enjoyment and because it's 'lekker'!
When I was working for a multinational in the last 4,5 years, I was missing a big chunk of satisfaction and creativity in the job. I also found it hard to enjoy my free time because the many emails kept hunting me. With "Lekker Wyn" this will change and I can make use of all of my passion and creativity!

I hope to share feelings of restfulness, passion and easygoingness by offering wines that are really quite special! They are all pure and delicious wines that I got to know during my stay in South-Africa in 2017, all tested and approved by my local acquaintances (thanks Jenna-future winemaker, thanks Raymond-Cape wine master and thanks very much to the team from Simonsig!).
I also hope that this will not only be an adventure for me, but also for friends and fellow winelovers. Because experiencing a "Lekker Wyn" together, makes it all the more fun!